In functie de tipul obiectivului va sunt necesare anumite documente comune oricarei societati comerciale, cum ar fi:

1. Certificat de înregistrare al societatii.
2. Certificat constatator.
3. Acte care să ateste dreptul de folosință a obiectivului (imobilului)
4. Extras de carte funciară (cadastru) – trebuie actualizare plan de relevație imobil.
5. Schițe, planuri topografice/cadastrale/de situație, etc.
6. Contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (daca este cazul);
7. Contractul de prestari servicii mentenanta/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate (daca este cazul);
8. Contractul de prestari servicii transport bunuri si valori (daca este cazul);
9. Instrucțiuni și proceduri de mediu (daca este cazul)
10. Instrucțiuni/proceduri de acces (daca este cazul)
11. Planuri, instucțiuni și proceduri securitate (daca este cazul)
12. Existența structurilor de securitate și a personalului cu funcții de securitate internă: manager de securitate, manager de securitatea informației
13. Licențe pentru societatea de pază
14. Contract de monitorizare și intervenție
15. Contract de pază (daca este cazul)
16. Plan pază (daca este cazul)
17. Contract de monitorizare video (daca este cazul)
18. Aviz Centru de Monitorizare și Recepție a Alarmelor (CMRA)
19. Licență societate instalare sisteme tehnice (daca este cazul)
20. Proiect tehnic (antiefracție/sistem video, etc.)
21. Planuri de pregătire/training pe domenii (dovada executării pregătirii/trainingului)
22. Registru de riscuri (daca este cazul)
23. Plan de management al riscului (daca este cazul)